Hospitality Pact: gastvrijheidssector slaat handen ineen

Stakeholders in het gastvrijheidsdomein willen toewerken naar een landelijk Hospitality Pact. Het pact moet samenwerking vergemakkelijken en aanjagen om te komen tot een duurzame arbeidsmarkt en een domein met impact.

Samenwerking op arbeidsmarktvraagstuk
Al jaren ziet de gastvrijheidssector de instroom van nieuw personeel afnemen, terwijl de uitstroom toeneemt. Door ontgroening en vergrijzing én de coronapandemie is deze ontwikkeling verder doorgezet. In 2020 was de instroom bijvoorbeeld 16,10% en nam de uitstroom toe tot 39,40%. Er ligt, kortom, een groot arbeidsvraagstuk. Dat vereist kennisontwikkeling, inzicht en samenwerking van partijen op nationaal, regionaal en sectorniveau. Samenwerking op de arbeidsmarktproblematiek is al in de actieagenda van de Taskforce Samenwerking Gastvrijheidseconomie opgenomen en inmiddels is een werkgroep Human Capital ingericht.

Roadmap Hospitality MBO Raad
Via de MBO Raad (alle ROC’s met hospitality-opleidingen) is daarom het voorstel gedaan voor een landelijke roadmap voor toekomstbestendig hospitality-beroepsonderwijs. Stichting House of Hospitality heeft hier een flinke bijdrage aan geleverd. Naast de MBO Raad zijn ook het HBO en Centre of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality (CELTH), het ministerie van EZK,  brancheorganisaties KHN, HISWA-RECRON, ANVR, Veneca en een aantal landelijk opererende hospitality-bedrijven nu betrokken bij een verkenning van de vorming van een breed Hospitality Pact.

Motie Tweede Kamer
Bij de verdere ontwikkeling beogen partijen om alle brancheorganisaties die onderdeel zijn van Gastvrij Nederland, zowel in het proces naar het Hospitality Pact als bij de uitvoering, te betrekken. Het Hospitality Pact geeft ook invulling aan de in de Tweede Kamer aangenomen motie om ‘voor het eind van 2022 concrete invulling aan de actieagenda te geven, waarbij er in ieder geval aandacht wordt besteed aan het terugdringen van het personeelstekort.’

Commitment
Van augustus tot oktober wordt het actieplan verder uitgewerkt. Zowel op bestuurlijk als uitvoerend niveau zullen commitment, inzet en investeringen nodig zijn. De werkgroep Human Capital van de Taskforce Samenwerking Gastvrijheidseconomie is regisseur van de uitvoering van deze acties. Het streven is om medio november een landelijke conferentie te organiseren, waarbij alle stakeholders commitment geven aan deze meerjarenstrategie.

Het Hospitality Pact zet in op vier programmalijnen met onderliggende acties, allemaal voorzien van SMART-geformuleerde doelen. De vier programmalijnen zijn:

  1. Duurzaam werkgeverschap in het gastvrijheidsdomein
  2. Kennisontwikkeling en -deling
  3. Leven Lang Ontwikkelen: skillsgericht onderwijs voor het gastvrijheidsdomein
  4. Arbeidsmarktcommunicatie

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief