Stichting House of Hospitality per 10 juni officieel van start

Vier jaar lang was het publiek-private samenwerkingsverband House of Hospitality vooral een project dat zich richtte op innovatie binnen het beroepsonderwijs en een betere aansluiting van dat onderwijs op de beroepspraktijk. Het project ontving een subsidie uit het Regionaal Investeringsfonds mbo. Na vier jaar is het project verduurzaamd en is House of Hospitality een stichting met partners die elk een eigen vorm van partnerschap kiezen.

‘De stichting wil bedrijven, opleiders en overheden vanuit een gezamenlijke ambitie samen laten bouwen aan een vernieuwend ecosysteem rond onderwijs, een leven lang ontwikkelen en onderzoek’, zegt programmadirecteur John Flierman. Waar het project eerder nog gericht was op de innovatie binnen het beroepsonderwijs, met nieuwe vormen als hybride leren, is de doorstart vooral ook gericht op innovatie en samenwerking binnen de beroepspraktijk. Flierman legt het uit: ‘De brede hospitality-sector heeft genoeg uitdagingen om bij te dragen aan en voorbereid te zijn op de duurzame bezoekerseconomie en om van de metropoolregio Amsterdam de meest gastvrije regio van Europa te maken. Die ambitie is niet veranderd. Maar daarvoor zal er samengewerkt moeten worden, bijvoorbeeld aan het versterken van een leven lang ontwikkelen, aan de zorg voor talentbehoud en het bieden van loopbaanperspectieven. Niet alleen aan studenten van het mbo, maar ook aan andere doelgroepen. Door samenwerking kan de sector ook concurrerender worden ten opzichte van andere sectoren die in de vijver vissen, zoals de zorg, de energiesector en de bouw.’

Duidelijk is dat hospitality in de metropoolregio nog beter op de kaart moet worden gezet. En samenwerking is key. Bijdragen aan die netwerksamenwerking is ook de focus van het bestuur van de stichting. Dat bestuur is een afspiegeling van de werkvelden van de brede hospitality. Toerisme, horeca, evenementen en congressen, de cultuursector, de gemeente, de facilitaire sector en het onderwijs zijn allen vertegenwoordigd. ‘Want’, zegt Flierman, ‘als we te gefragmenteerd te werk gaan, is dat niet in het belang van onze gezamenlijke ambitie.’ Het bestuur en de stichting House of Hospitality zullen dan ook samenwerking faciliteren, initiëren en erover informeren. Dat gaat bijvoorbeeld gebeuren via events, kennisdeling, projecten en informatie over subsidies, zoals de SLIM- en de STAP-regeling. Partners sluiten met de stichting een partnerschapovereenkomst (zie ook bijv. artikel over Leonardo Hotels).

Het bestuur van de stichting House of Hospitality roept de markt op om te participeren. Iedere opleider en elk bedrijf kan partner worden van de stichting. Er zijn verschillende partnerships mogelijk. Van full hybride tot stagepartner of kennispartner. Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden, stuur dan een mail naar info@houseofhospitality.amsterdam t.a.v. John Flierman.

Het bestuur van de stichting House of Hospitality bestaat uit: Elvire Biegel (ROCvA-F), Jules Broex (RAI Amsterdam), Adil Abbach (Amsterdam & Partners), Jeroen Oskam (Hotelschool The Hague), Pim Evers (Koninklijke Horeca Nederland - Amsterdam), Frank Radstake (ANVR), Fred Meijer (ISS Nederland), Andreas Fleischmann (De La Mar theaters) en Philip Mol (ROCvA-F). 
 

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief