All in the game

Ook kennis- en expertisepartners werken nauw samen binnen House of Hospitality, onder andere op gebieden als blended learning, serious gaming en gamification. Human Talent Group is publisher van digitale content en Play to Work matcht via serious games jongeren, opleidingen en werkgevers.

Technologie helpt naar juiste studie en baan

Game, set, match

House of Hospitality staat voor hybride leeromgevingen en blended learning. Via House of Hospitality Lab wordt samengewerkt door kennis- en technologiepartners om onderwijsinnovatie vorm te geven, maar ook om een betere match te krijgen tussen wat de arbeidsmarkt vraagt en wat de opleidingen bieden. PlaytoWork is bijvoorbeeld ontstaan uit een samenwerking met de gemeente Amsterdam, de Amsterdam Economic Board en het ministerie van SZW ‘PlaytoWork is een platform met als doel het koppelen van mbo’ers en werkgevers. Daar gebruiken we zogenaamde serious gaming voor’, zegt directeur Max Boodie. ‘Je speelt jezelf via onze app als het ware naar een baan. En dat supersnel. Je hebt soms binnen een paar uur al een appje terug met een match.’

Serious games bestaan uit mini-assessments, niet langer dan vijf tot zeven minuten, die je speelt via de app op je telefoon. Levels spelen geen rol bij serious gaming. Ze zijn er vooral op gericht inzicht te verschaffen over je soft skills. ‘Zo’n gegamificeerd assessment is betrouwbaarder dan een traditioneel assessment’, aldus Boodie, ‘omdat je bijvoorbeeld sociaal wenselijke antwoorden kunt vermijden. Voor werkgevers is dit belangrijk omdat de arbeidsmarkt zich ontwikkelt van traditioneel matchen op cv en persoonskenmerken naar meer gedragsgerichte matching.’ Een mooi voorbeeld van matching via PlaytoWork zie je hier https://www.youtube.com/watch?v=rA_VDzSA3Os.

Voor House of Hospitality ontwikkelde PlaytoWork een spinoff, PlaytoSchool. ‘Eigenlijk niet meer dan dat we via serious games kijken of jij geschikt bent voor een studie en een baan in de hospitality’, zegt Boodie. ‘Een van de games geeft vmbo’ers een studieadvies. Een ander laat zien waar je nog niet goed in bent. PlaytoSchool geeft je een goed idee van wie je bent en kan beter bepalen welke studie je kan doen. We assessen op geschiktheid, adviseren een studierichting, kijken of de hybride vorm bij je past en welke leerbedrijf een goede match zou zijn.’ Je downloadt de app in de App Store en de Google Store.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief