Missie en visie

De missie van House of Hospitality is bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van de bezoekerseconomie van de metropoolregio Amsterdam, in een streven van deze regio de meest gastvrije regio van Europa te maken. 

Dit is een grote ambitie. En het succes ervan hangt af van de mensen die werken in de hospitality-sector. De afgelopen jaren is door intensieve samenwerking tussen onderwijs, bedrijven en overheid én met behulp van een subsidie vanuit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) een nieuw ecosysteem voor een kwalitatief hoogwaardige en duurzame hospitality-arbeidsmarkt ontstaan.

Er zijn nieuwe onderwijsproducten ontwikkeld, zoals de hybride leeromgeving en modules en trainingen voor online en blended learning, er is onderzoek gedaan naar relevante vraagstukken omtrent de bezoekerseconomie en er is koers gezet naar een arbeidsmarkt waarbij de focus ligt op een leven lang ontwikkelen en duurzame loopbaanpaden. Met elkaar werken onze partners aan toekomstbestendig beroepsonderwijs.

De samenwerking is niet alleen van belang voor studenten en bedrijven, maar heeft ontegenzeggelijk ook maatschappelijke impact. De hospitality-sector levert een grote bijdrage aan ontmoeting, verbinding en geluk in de Nederlandse samenleving.

Met onze partners werken we samen vanuit vier kernwaarden:

We zijn samen eigenaar, als partner en als individu.

We zijn samen verantwoordelijk.

We vertrouwen op elkaars kracht, kunde en inbreng.

We zijn innovatief en durven anders te zijn. 

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief