Hybride leren

Stichting House of Hospitality is er om duurzame verbindingen te maken tussen arbeidsmarkt en beroepsonderwijs. Daarbij wordt ingezet op nieuwe, innovatieve onderwijsvormen om praktijk en theorie beter op elkaar aan te sluiten. Verschillende vormen van hybride leren en oog voor persoonlijke en professionele skills ontwikkeling. Partners van de Stichting werken samen bij ontwikkeling en uitvoering. Op deze manier wordt kennis ontwikkeld, gedeeld en bijgedragen aan de innovatie van het leren in het beroepsonderwijs en in de beroepspraktijk. De community Hybride Leren is erop gericht om deze kennis verder te ontwikkelen en te delen tussen partners. Met als doel om samen te werken aan loopbaanpaden voor huidig en nieuw talent in de sector. 
 

Vanuit de service organisatie van de Stichting House of Hospitality is Bernie Matser-Thomas programmaleider rond hybride leren en skills ontwikkeling.

De kracht van hybride leren en skills ontwikkeling is de krachtenbundeling tussen opleiders en bedrijven om talent te ondersteunen in hun persoonlijke en professionele groei. Studenten in het mbo worden uitstekend voorbereid op het werk in de hospitality sector. Partners kunnen nieuw talent herkennen en aan zich binden. Ook andere doelgroepen profiteren van deze unieke manier van samenwerken in opleiden. Het vinden, binden, boeien en laten groeien van talent doen partners samen. 

In de community hybride leren is er natuurlijk ook veel aandacht voor technologische ondersteuning van loopbaanpaden, zoals het inzetten van gamification, online modules, video en webinars. 

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief