Doelen

1.    Skills based en hybride opleiden voor een cross-sectorale hospitality markt.

Van 2016 tot 2020 heeft het samenwerkingsverband House of Hospitality ervaring opgedaan met hybride leren voor studenten uit het hospitality-beroepsonderwijs. In dertien verschillende bedrijfsomgevingen hebben meer dan driehonderd studenten hun beroepsopleiding gevolgd. De trajecten worden landelijk gezien als best practises voor de noodzakelijke regionale samenwerking tussen bedrijfsleven, beroepsonderwijs en lokale/regionale overheden. Het is een belangrijke vorm van modern en toekomstbestendig beroepsonderwijs. 

In de komende vijf jaar werken we verder aan de aansluiting van het beroepsonderwijs op een veranderende arbeidsmarkt. Tegelijkertijd werken we aan het ondersteunen van bedrijven en professionals in hun beroepspraktijk rond opleiden, leren en een leven lang ontwikkelen. 

Programma en activiteiten voor 2021-2025: 

  • Het bestendigen en waar mogelijk uitbreiden van het hybride leren met maatwerkprogramma’s en diversiteit in samenwerkingsmogelijkheden.
  • Het integreren van verschillende mbo-opleidingen tot bredere allround hospitality-opleidingen (on the job/in de praktijk) en het doorontwikkelen van het modulair aanbod.
  • Het vormgeven en uitvoeren van een skills based aanbod van training en opleiden om een leven lang ontwikkelen in de hospitality-sector mogelijk te maken. 

2.    Het bestendigen en uitbouwen van het hospitality ecosysteem.

Het werken aan duurzame arbeidsmarktprogramma’s vraagt om een bestendiging en uitbouw van het huidige netwerk van hospitality-partners. Dit zogenaamde ecosysteem van bedrijven, opleiders en overheden maakt het mogelijk om gemeenschappelijke ambities voor sector, stad en regio te realiseren, rekening houdend met individuele belangen van partners.

Programma en activiteiten voor 2021-2025:

  • Oprichting Stichting House of Hospitality.
  • Samenwerking via de stichting op basis van verschillende partnerships.
  • Ondersteuning van partners rond opleiden, training, leren, ontwikkelen en onderzoek. 
  • Vormgeven en uitvoeren van gemeenschappelijke marketing- en communicatieactiviteiten.
  • Realiseren van kansen om extra financiële middelen te genereren via subsidies of sponsorships.
     

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief