Edwin Klinkert, praktijkopleider MBO facilitair leidinggevende on the job

Edwin Klinkert is vanaf de oprichting betrokken bij House of Hospitality. Namens ISS Facility Services leidt hij studenten van de opleiding Facilitair Manager Hospitality on the job op bij Accenture en PWC aan de Zuidas. Een kennismaking met een bevlogen praktijkopleider.

Waarom sloot ISS zich aan bij House of Hospitality? 
‘ISS heeft een uitgesproken missie op het gebied van corporate responsibility en social return. Ik werkte er met doelgroepen met een achterstand op de arbeidsmarkt en had veel contact met social enterprises. Met onze grote klanten, zoals Accenture en PWC, hebben we bovendien partnerships waarin ook zaken als inclusiviteit, diversiteit en opleidingsmogelijkheden zijn verwerkt. Dat ik praktijkopleider werd lag wel een beetje voor de hand. Ik ben van oorsprong docent Lichamelijke Opvoeding en ook een echte doener, ik geloof in real time leren.’

Hoe is het inrichten van de hybride leeromgeving gegaan?
‘Dat gaat natuurlijk niet van vandaag op morgen. Het vergt veel denkwerk. Je hebt praktijkruimtes nodig, mankracht, de collega’s moeten het willen. Je moet nadenken over je eigen rol. Als directe collega’s moeten we het goede voorbeeld geven. En natuurlijk moet ook de klant het willen. Accenture en PWC zijn wat dat betreft veilige leeromgevingen. Zij doen zelf ook veel aan opleidingen. We konden in samenspraak met hen een hybride leeromgeving vormgeven waarin studenten alle facetten van het vak in de praktijk kunnen leren. Van receptie tot catering, van barista tot backoffice. In een omgeving waar ze het nieuwste van het nieuwste ervaren. Van loopbanden onder werktijd tot groene wanden en sensoren om bezettingsgraden te meten. In december 2018 gaven we een klap op de samenwerking, in 2019 kwam de eerste groep van twaalf studenten bij ons binnen.’

Kun je al iets zeggen over de resultaten?
‘Het is nog te vroeg om echt resultaten te benoemen. We zijn de opleiding nog aan het opbouwen en uitbouwen. We krijgen na de zomer pas onze eerste groep derdejaars. Elk jaar heeft zijn eigen aandachtspunten en evaluatiepunten. Ik denk dat we pas over drie jaar houvast hebben over hoe we de opleiding het best kunnen vormgeven. Dan hebben we alle jaren een paar keer doorlopen. Wat ik wel kan zeggen is dat er absoluut studenten tussen lopen waar ISS vervolgtrajecten mee wil ontwikkelen en die ze aan zich wil binden. We hebben nu al studenten die binnen ISS op andere locaties vakantiewerk doen.’

Zijn er voor jezelf ook dingen lastig?
‘O jawel. Ik vind het lastig als je ongemotiveerd bent en je niet aan de afspraken houdt.  Als ze te lang in de trein blijven zitten, terwijl ze er eigenlijk uit willen. Sommige studenten zijn moeilijk te coachen. Persoonlijke begeleiding is maatwerk, daar zijn geen scenario’s voor. Dat is anders dan wanneer een student afhaakt of switcht naar een andere opleiding. Als een student aangeeft dat hij het saai vindt, denk ik daar veel over na: hoe kunnen we de student zelf laten nadenken over andere leerdoelen en hoe kunnen wij als bedrijf daarbij helpen?’ 

En hoe bevalt het de studenten?
‘Ik zie echt dat zij slagen maken. De een meer dan de ander. En op verschillende manieren. Ze werken met mensen van 20 en van 60, hun sociale vaardigheden worden beter. Bovendien werken ze in verschillende contexten. Als individu met hun eigen leerdoelen, als team op de werkvloer en als klas aan projecten. Ze worden weerbaarder voor hun toekomstige werk, omdat ze de praktijk leren kennen. En juist deze tijd heeft laten zien dat het goed is om weerbaar te zijn.’

Hoe hebben jullie de coronatijd ervaren?
‘Als een hinderlijke onderbreking. Wat ik zei: we zijn een opleiding aan het bouwen en corona was een streep door de rekening. Gelukkig konden we de studenten toch op verschillende manieren de praktijk laten ervaren. Bij PWC moest er verhuisd worden. Daar hebben ze dingen geleerd over planning en logistiek, hebben ze het meubilair geselecteerd en checkrondes gelopen. PWC wilde het oude meubilair laten refurbishen. We hebben er een presentatie over sustainability aan gekoppeld. Met Kerst hebben we een paar duizend kerstpakketten samengesteld. Daar moesten flowcharts voor gemaakt worden en een draaiboek voor worden opgesteld. Maar ik ben blij als we in september weer gewoon verder kunnen. Studenten geven reuring op de werkvloer, een jeugdige energie. Precies zoals we het ons hadden voorgesteld.’
 

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief