Eerste thematafel

Het on the job-team van College Centrum praatte tijdens een co-creatiesessie met studenten en het bedrijfsleven over verschillende aspecten van het onderwijsconcept.

Van stages tot examinering. In totaal elf thema’s passeerden de revue tijdens de eerste thematafel-bijeenkomst. En dat leverde direct een hoop interessante ideeën op voor de doorontwikkeling van de on the job opleidingen. Voor studenten was de bijeenkomst verplicht. ‘Maar’, zegt coördinator Hospitality School Bernie Matser. ‘De studenten hebben er vol energie en enthousiasme aan bijgedragen.’ Net als de vertegenwoordigers van alle leeromgevingen. ‘Naast alle praktijkopleiders waren er meerdere werklesbegeleiders van de verschillende leeromgevingen aanwezig. En dat in tijden dat het moeilijk is om werknemers vrij te spelen.’ Het onderstreept de urgentie die partners zien voor het opleiden van nieuw hospitality-talent.

Onderwijspraktijk en werkvloer
De onderwerpen uit de thematafel werden vertaald naar de onderwijspraktijk en de werkvloer. Zo werden ideeën besproken om de basismodule (oriëntatie op de branche en opleidingsvariant MBO OTJ) weer meer te verbinden met wat er op de werkvloer gebeurt en gaven studenten aan dat zij het examen als een momentopname ervaren, terwijl ze er vaak tien weken aan werken. Ook het profiel voor de opleiding in de keuken werd onder de loep genomen. Besproken werd hoe meerwaarde voor de studenten kon worden gegeven aan deze module, behalve het behalen van het examen voor je diploma. Daar is uitgekomen dat de module meer wordt ingestoken vanuit de thuiskok-situatie, je eet immers nog je hele leven. Vervolgens wordt daar kritisch consumeren en bewust inkopen aan gekoppeld. Hiermee kan de student ook voor zichzelf bepalen wat hij/zij verder nog uit de module wil halen.

Commissies met studenten
‘Doordat corona een streep trok door de co-creatiesessie die we eerder al organiseerden, waren we op afstand van elkaar gekomen’, zegt coördinator Hospitality School Bernie Matser. ‘Dit was de eerste keer dat we weer live bij elkaar waren. Met de uitkomsten gaan we direct aan de slag om te kijken of en hoe we ze kunnen meenemen in het onderwijsconcept.’ Mbo College Centrum is het eerste college met een opleidingsteam dat zich volledig focust op hybride on the job-opleidingen voor verschillende hospitality-richtingen. Ze willen co-creatie onder andere vormgeven door het inzetten van een aantal commissies (een curriculum- een kwaliteits- en een werkveldcommissie). In de commissies zitten vertegenwoordigers van de leeromgevingen en ook studenten. ‘Zo zorgt het team ervoor dat theorie en praktijk nog beter op elkaar aansluiten. Ik hoop dat in de toekomst ook de andere colleges met on the job opleidingen kunnen aanhaken.’

Stages gezocht
Eerder deze maand was er ook een ‘late breakfast meeting’ over stagebegeleiding met partners van House of Hospitality. Hier werd onder andere het dilemma besproken dat stageplekken hard nodig zijn om de medewerkers van de toekomst op te leiden, maar dat het tegelijkertijd momenteel moeilijk is om mensen vrij te roosteren voor begeleiding van stagiairs. Vanuit de doelstelling on the job opleiden zijn er verschillende stagevarianten, waar we de stagepartners voor nodig hebben naast de 'normale' 20 weken fulltime stage. Er zijn op dit moment vooral stageplekken nodig voor de modules ‘management experience’ en ‘activiteitenorganisator’. Kijk voor info en voorwaarden op Stage en praktijk.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief