Enquête: samenwerking noodzakelijk

Een enquête onder de partners van House of Hospitality laat zien dat men over het algemeen redelijk tevreden is over de samenwerking. 25 partners vulden de enquête in. 88% van de ondervraagden zou deelname aan het netwerk aanraden.

Toch is het waarderingscijfers voor de samenwerking, de eigen inbreng en de rol van andere partners gemiddeld een 6,7. Er is dus nog werk te doen.

Hierboven ziet u de reactie van de partners op een aantal stellingen en thema’s voor de periode 2023-2026. Duidelijk is dat samenwerking noodzakelijk wordt geacht voor een duurzame hospitality-sector en dat innovatie van het beroepsonderwijs hand in hand in moet gaan met innovatie in de bedrijfspraktijk. Alleen zo blijven onderwijs en praktijk op elkaar aangesloten en kunnen studenten makkelijk instromen. Imago en identiteit, een terugkerend thema in de discussie over de arbeidsmarkt, wordt door de ondervraagden als minst belangrijke thema gezien.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief