Gedachtengoed is van bedrijven én opleiders samen

Waarom is samenwerken aan vraagstukken over instroom en talentbehoud in de hospitality-sector zo belangrijk? Die vraag was leidend tijdens de meet up van de partners van House of Hospitality, donderdag 30 november in het Leonardo Royal Hotel. ‘Marktpartijen moeten hier zelf op inschieten’, zei programmadirecteur John Flierman in zijn openingsspeech.

‘Kijk naar de plannen van de overheid. Het gaat over techniek, IT, zorg, maar hospitality komt niet aan bod. Gelukkig kunnen we met een opschalingssubsidie de komende vier jaar de stap maken van startup naar scale up.’ Hij benadrukte dat de netwerkorganisatie House of Hospitality zijn focus op loopbaanperspectief richt. ‘Loopbaanperspectief door de generaties heen, dus niet alleen op studenten en onderwijs, maar op een leven lang ontwikkelen, voor iedereen die in de hospitality werkzaam is en wil verbreden of verdiepen.’

Landelijke roadmap

John Flierman vertelde ook dat het gedachtengoed van House of Hospitality aan de basis heeft gestaan van de landelijke ontwikkeling, die steeds zichtbaarder wordt. Veertig ROC’s hebben een landelijke roadmap samengesteld. ‘Zij maken zich hard voor toekomstbestendig hospitality-onderwijs, meer instroom en samenwerking met het bedrijfsleven.’ Het gedachtengoed gaat uit van samenwerken tussen partijen en een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de partners, benadrukte Flierman. ‘Dat zijn de opleidingspartners, maar net zo goed de bedrijfspartners en de kennispartners. Alles wat we doen, doen we samen.’

Human capital

In de Taskforce Gastvrijheid, onderdeel van het ministerie van EZK werken stakeholders uit het gastvrijheids- en vrijetijdsdomein, zoals Koninklijke Horeca Nederland en Veneca, maar ook de MBO Raad samen aan een hospitality pact. ‘Dat streeft een duurzame hospitality-arbeidsmarkt na’, vertelde Flierman. ‘De focus ligt op human capital. Het bieden van loopbaanpaden, talentbehoud. Ik heb met veel landelijke spelers gesproken. Het bij elkaar brengen van kennis en expertise, zoals we hier met elkaar doen, is echt nodig om die doelen te bereiken. Daarvoor moeten we bedenken welke boodschap we hebben. Zoals de bouw zorgt voor woningen en de zorg voor welzijn, moeten wij ons aanvragen: wat claimen wij?’ Hij geeft zelf ook een voorzet voor het antwoord op die vraag: ‘Een stukje geluk, ontmoeting, ontspanning.’

Bereidheid

De opkomst tijdens de meet up, de vragen en opmerkingen en de vele onderonsjes na afloop lieten zien dat partijen elkaar steeds beter weten te vinden, dat er bereidheid is om samenwerking in gang te zetten. De initiatieven liggen bij de partners, de stichting House of Hospitality heeft daarbij een faciliterende rol.

Opmerkingen tijdens en na afloop van de meet up:

‘Bij werving en selectie moet het onderwijs de boodschap van en de raakvlakken met het bedrijfsleven al meenemen.’

‘De verantwoordelijkheid voor een duurzame arbeidsmarkt ligt ook bij de industrie zelf. Als je afstudeert en je krijgt niet meer dan het minimumloon, is dat niet aantrekkelijk. We moeten betere perspectieven bieden.’

‘De opleidingen zouden een baangarantie moeten bieden binnen het netwerk van House of Hospitality. Laat studenten kennismaken met je bedrijf.’

‘Kijk niet alleen naar mbo-opleidingen, maar ook naar certificering, andere doelgroepen. Begin op de basisschool en het vmbo.’

‘Verleiden is ook onze core business.’

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief