Hospitality staat voor geluk en aandacht

Het was de eerste keer na corona dat de partners van House of Hospitality bij elkaar kwamen. In de rode foyer van het DeLaMar theater – een van de drie partners van de nieuwe Leidsepleinklas – was er dan ook heel wat bij te praten.

Dat bijpraten had vooral als thema hoe de waarde van hospitality duidelijk gemaakt kan worden en hoe die imagoverbetering de branche vooruit kan helpen. ‘We moeten een ecosysteem creëren en loopbaanperspectieven bieden’, aldus programmadirecteur John Flierman. Vinden en binden van mensen blijft een belangrijk, zelfs cruciaal onderwerp. ‘We praten te vaak over handjes. Ons vak gaat over mensen’, benadrukt hij.

Waar staan we voor?
Meer dan 100.000 mensen zijn in de coronaperiode uit de sector verdwenen. Daarnaast is er veel vraag naar mbo’ers vanuit de zorg, de bouw en andere sectoren. ‘Er zijn meer vacatures dan mensen’, vertelt Flierman. En dus is het belangrijk een duidelijk verhaal te hebben. ‘Waar staan wij voor?’ vroeg hij de zaal. ‘Wat is onze maatschappelijke impact? De bouw staat voor woningen, de zorg voor onze gezondheid, de techniek voor de energietransitie. Hospitality staat voor geluk en aandacht.’ 

Slagkracht en ontschotten
Na vier jaar opstarten en experimenteren met leren op de werkvloer, is de juridische vorm van House of Hospitality verandert en gaat de community een nieuwe fase in, op weg naar duurzaam herstel van de sector en de arbeidsmarkt. De aanwezige partners spelen daarin allemaal een rol. Als partner met een hybride leeromgeving, als stagepartner of kennispartner. ‘We zien op de arbeidsmarkt de ontwikkelingen steeds sneller gaan’, zegt Flierman. ‘Snellere veranderingen vragen om slagkracht en flexibiliteit. Ontschotten, waardoor netwerken makkelijker wordt, is een randvoorwaarde om die versnellingen te pareren en met elkaar een duurzame hospitalitysector te bouwen.’

Verhalenvertellers
Daarvoor hebben we ook verhalenvertellers nodig, was de conclusie na een presentatie van Frank Veldhof, die zijn lange loopbaan in de hospitality schetste. Mensen die vertellen hoe leuk het is in de hospitality. Hoe je van betekenis kunt zijn voor een ander. De zaal had heel wat te vragen en te bediscussiëren. Zo was er de suggestie de vijver groter te maken door in te zoomen op het beïnvloeden van de hospitality-mindset in het basis- en voortgezet onderwijs. Jonge mensen ruimte geven om het vakgebied en gastvrijheid te beleven. Ouders te betrekken bij de kansen die het hospitality-vakgebied geeft voor jonge mensen. Maar ook zelfreflectie, omdenken, plukken van laaghangend fruit en het breder trekken van House of Hospitality naar landelijk niveau. Met betrokkenheid als partner van de huidige generatie studenten! Zij zijn de echte ambassadeurs.

Actie agenda 
John Flierman eindigde de meeting met een actiegerichte jaarkalender om zo via kennistafels te komen tot actietafels en mediaverhalen. Zijn oproep was duidelijk. ‘Met elkaar verkennen we de belangrijkste vraagstukken en selecteren we jaarlijks een aantal concrete acties met doelen. Samen geven we daaraan uitvoering. Het netwerk in de regio voor elkaar laten werken. De serviceorganisatie van de Stichting House of Hospitality zal deze acties aanjagen.’
 

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief