House of Hospitality is voorbeeld, zegt SER

De Sociaal Economische Raad (SER) noemde vorige maand in haar advies over toekomstbestendig onderwijs House of Hospitality als voorbeeld van innovatieve publiek-private samenwerking dat navolging verdient. De raad pleit voor betere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Stimuleer praktijkgerichte leervormen, geef het mbo een grote rol in een ‘leven lang leren en ontwikkelen’, jaag de samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven aan én werk aan een sterk leerklimaat bij de mbo-instellingen. Dit beveelt de SER aan in zijn advies ‘Toekomstgericht beroepsonderwijs Deel 2’. Het advies moet studenten en werkenden helpen om actief te blijven op de snel veranderende arbeidsmarkt en in de samenleving.

De SER vraagt kabinet, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven om meer innovatieve combinaties van leren en werken te stimuleren. ‘Leeromgevingen waarin werken en leren met elkaar zijn verweven, zijn enorm motiverend voor studenten’, stelt de raad. Verder dringt de SER aan op maatregelen om het mbo een grote rol te laten vervullen bij het leren en ontwikkelen van de beroepsbevolking. SER-voorzitter Mariëtte Hamer zegt: ‘Het mbo is heel belangrijk voor Nederland, want bijna de helft van de beroepsbevolking is middelbaar opgeleid. Het mbo is een scharnier tussen leren en werken, tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven en tussen voortgezet onderwijs en het hoger beroepsonderwijs.’

Mooie voorbeelden
De SER adviseert het kabinet om bestaande samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven aan te jagen, om innovatie in de regio te versterken en scherper te kunnen sturen op het arbeidsmarktperspectief van opleidingen. ‘Er zijn mooie voorbeelden van innovatieve publiek-private samenwerking die navolging verdienen, zoals de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht en House of Hospitality in Amsterdam’, schrijft de raad.

Groot belang
Programmamanager John Flierman van House of Hospitality reageert verheugd: ‘Het is mooi om te lezen dat de SER, als adviesorgaan voor de Nederlandse regering, oog heeft voor best practises als House of Hospitality. In de publicatie wordt maar weer eens duidelijk dat publiek-private samenwerking in de regio tussen bedrijfsleven en beroepsonderwijs van groot belang is. Krapte op de arbeidsmarkt, het gebrekkig imago van sectoren, technologische veranderingen, demografische trends geven meer en meer de noodzaak aan om volop samen te werken. In gedeeld eigenaarschap. Dat is precies wat we binnen House of Hospitality in de metropoolregio Amsterdam met elkaar doen. Samenwerken rond een leven lang ontwikkelen, hybride leren en werken en met oog voor de diversiteit van het mbo. Maatwerk dus voor bedrijf, opleider en vooral degene die aan het leren is voor een succesvolle carrière.’

Samen verantwoordelijk
Naast de student in het mbo moet er, volgens John Flierman, ook aandacht zijn voor mensen met een afstand tot die arbeidsmarkt, voor zij-instromers en het behoud van het talent dat al werkzaam is in de hospitalitysector. ‘We zijn samen verantwoordelijk voor het opleiden. Soms met quick wins voor de krapte van nu, maar in ieder geval met focus op duurzame ontwikkeling van de samenwerking.’

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief