‘House of Hospitality zijn we allemaal’

Op een zonnige maandagmiddag kwamen ruim vijftig partners en geïnteresseerden bijeen in de kas van het WOW-hostel. Ze werden bijgepraat over de vorderingen en de uitdagingen van het samenwerkingsverband.

Het WOW-hostel is actief partner van House of Hospitality. Hier worden – net als in Podium Mozaïek - statushouders opgeleid voor een baan in de hospitality. Zij verzorgen deze middag ook de hapjes en drankjes. Paul Erdhuizen, coördinator Inclusie: ‘Ik ben trots op het resultaat van dit project. Dit jaar gaan wij het 100stediploma uitreiken, bijna alle statushouders hebben na hun opleiding een baan gevonden en tijdens de opleiding is er maar 6% uitval. In het reguliere onderwijs is dat 20%.’ Hij kondigde aan dat het WOW-hostel in 2020 een nieuw project gaat starten en dat volgend schooljaar ook een samenwerking met de RAI begint.

Meer stageplekken en lesruimte

John Flierman, gastheer en programmamanager, herhaalde nog maar eens dat House of Hospitality een belangrijke missie heeft. ‘Er zijn zeker 15.000 vacatures in de Amsterdamse hospitality. En de hele sector groeit de komende jaren nog met zo’n 5 tot 6 %.’ Bernie Matser, coördinator Hospitalityschool, antwoordde op de vraag wat haar was bijgebleven van de afgelopen twee jaar: ‘De studenten zijn heel betrokke, maar het opleiden vormgeven in de praktijk is soms nog een struggle. We nemen nu langer de tijd voor het inrichten van de hybride leeromgeving en het scholen van de praktijkopleiders.’ Zij vroeg de aanwezige partners om meer stageplekken en lesruimte voor het geven van projectmatige lessen. 

Vraagstukken en onderzoek

Karoline Wiegerink van Hotelschool The Hague en Hospitality Maker van House of Hospitality, wees op het onderzoek dat studenten van de Hotelschool, samen met studenten van Inholland uitvoeren, waarbij een duurzaam verbonden samenleving op basis van gastvrijheid het uitgangspunt is. ‘De resultaten van die onderzoeken delen we graag met het netwerk van House of Hospitality, via de website en andere middelen.’ Zij riep de aanwezige partners op om vooral hun vraagstukken aan te bieden. 

Stappen in customer journey

Vervolgens ging het over de ‘war on talent’ en zoomde marketeer Matthijs Bobeldijk kort in op de stappen die zijn gezet in de customer journey om de instroom te vergroten. Stuurgroepleden Hans Vugts (Hotel Casa), Elvire Biegel (ROC, College Centrum), Hidde Salverda (Johan Cruijff Arena) en Adil Abbach (Amsterdam & Partners) beantwoordden wat zij als belangrijkste uitdagingen en verbeteringen voor de komende twee jaar zagen, waarbij Hidde Salverda vooral een pleidooi hield de overheid te bewegen dit soort initiatieven ruimte te geven. ‘Het model moet veranderen, maar het ministerie vindt het moeilijk.’ Over twee jaar moet House of Hospitality op eigen benen verder kunnen. ‘Daar hebben we iedereen bij nodig’, zei John Flierman tenslotte. ‘House of Hospitality is van ons allemaal.’

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief