Marijn Ouwehand - The attitude of residents towards tourists in the city centre of Amsterdam

Marijn Ouwehand schreef voor de Hotelschool The Hague haar afstudeerscriptie over ‘The attitude of residents towards tourists in the city centre of Amsterdam”. Ze won er de Innovatie & Onderzoek-award mee.

Marijn Ouwehand is geboren in Amsterdam, groeide op in Utrecht en Den Haag, maar woont sinds twee jaar weer in De Pijp. Ze ziet elke dag hoe de leefbaarheid van de stad onder druk staat door het groeiend toerisme. Maar ze weet ook – mede door haar studie aan de Hotelschool The Hague - dat het toerisme een grote economische factor is in de metropoolregio Amsterdam. ‘Normaal maak je een afstudeerscriptie voor het stagebedrijf waar je in je vierde jaar loopt’, vertelt ze. ‘Maar elk blok is er ook een nieuwe studiegroep voor House of Hospitality-onderzoek. Je krijgt een lijst met ideeën, maar je mag ook zelf ideeën inbrengen. Omdat leefbaarheid een focuspunt is van House of Hospitality sloot mijn idee mooi aan.’

Ze las ‘om de context duidelijk te hebben’ academische papers en literatuur en vergeleek de Amsterdamse situatie met andere toeristische steden als Barcelona en Venetië. Haar onderzoek was zowel kwalitatief als kwantitatief. Eerst hield ze vier interviews, waarvan ze de bevindingen verwerkte in een survey onder een groep van 257 respondenten. Met de data die daaruit kwamen, kon ze op zoek naar verbanden. ‘De insteek was te ontdekken welke perceptie inwoners van Amsterdam hebben ten aanzien van het toerisme in de stad en hoe dat hun attitude beïnvloed. Ik heb daarbij vier perspectieven gekozen: horen, zien, geur en gevoel. Negatief vinden inwoners bijvoorbeeld dat zij zien dat het drukker is op straat en dat winkelaanbod verandert. Bij horen vinden ze bijvoorbeeld het gefeest in Airbnb-huizen en het geluid van rolkoffers vervelend. En bij geur noemen zij de koffieshops, het wildplassen en de nutella- en wafelshops. Positief vinden ze bijvoorbeeld de vele nationaliteiten het feit dat het toerisme geld oplevert. Mensen die op een of andere manier aan het toerisme geld verdienen zijn positiever over de ontwikkeling dan mensen die er niet in werken of baat bij hebben.’

De resultaten van het onderzoek transporteerde Marijn vervolgens naar de Doxey Irritation Index, die vier niveaus van emotie onderscheidt wanneer op een bepaalde plek het aantal toeristen toeneemt: enthousiasme, apathie, irritatie, vijandigheid. Misschien wel de belangrijkste uitkomst van haar onderzoek is dat 41,1% van de Amsterdamse inwoners scoort op het niveau van irritatie. 8% zit zelfs al op niveau vijandigheid.

‘Ik heb als suggestie meegegeven dat het goed is om manieren te zoeken om Amsterdammers meer te betrekken bij de groei en ontwikkeling van toerisme in de stad. Zorg dat ze meer profijt hebben van de aanwezigheid van toeristen. Daarmee creëer je meer draagvlak en minder weerstand.’ Ook raadde ze aan haar onderzoek een vervolg te geven, maar dat moet worden opgepakt binnen de Hotelschool of binnen House of Hospitality. Marijn zelf is inmiddels bezig met een master Changemanagement. ‘Hartstikke leuk om te zien en te horen dar mijn scriptie iets heeft kunnen toevoegen en nog zo intensief gebruikt wordt. Ik heb er zelf ook veel van geleerd. Die duizend euro ga ik waarschijnlijk besteden aan een online training. Ik heb al meerdere interessante cursussen gezien.’

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief