Onderzoek: ongelijke verdeling toeristenbelasting

Wat zijn de verschillende attitudes van hoteliers en evenementenorganisaties rond de invoering en verhoging van de toeristenbelasting in Amsterdam? Dat was de centrale onderzoeksvraag waarmee Guinevere Mamadeus tien spelers op de hospitalitymarkt benaderde. De vierdejaars aan de Hotelschool The Hague pakte daarmee een hot topic op en trok een paar interessante conclusies.

‘Deze vraag kwam inderdaad uit de markt’, zegt ze. ‘Hoteliers dragen van hotelboekingen 7% toeristenbelasting af, de evenementensector (rondvaarten, festivals, tours etc.) betaalt een zogeheten vermakelijkhedenretributie (VMR), als bijdrage aan de toeristenbelasting. De hoteliers zijn ontevreden over de hoge toeristenbelasting en vooral over de verdeling daarvan.’ Er is al sinds 2015 discussie tussen de gemeente en de toerismesector. Amsterdam is de duurste stad van Europa als het gaat om toeristenbelasting. Sinds januari van dit jaar is die 7%. En in 2020 gaat de belasting nog eens omhoog met drie euro per persoon per nacht, wat neerkomt op zo’n 105 miljoen euro extra. Guinevere ondervroeg de bedrijven op drie attitudes: cognitief (wat denkt men over het onderwerp), affectief (wat voelt men) en conatief (wat doet men). Ze sprak met zeven hoteliers en drie bedrijven uit de vermaaksector.

96% tegen 4%

‘Mijn onderzoek heeft aangetoond dat 96% van het totaal aan toeristenbelasting wordt opgebracht door de hotels. Maar 4% komt uit de VMR, de evenementensector, waar vooral dagjesmensen komen. De hoteliers stellen voor om de kosten eerlijker te verdelen, bijvoorbeeld door ook toeristenbelasting te verrekenen in de toegangskaartjes. Zij hebben ook een ander city tax model voorgesteld. De VMR-bedrijven hebben nog geen actie ondernomen. De gemeente vindt dat de VMR niet meer kan bijdragen aan de toeristenbelasting, maar bijvoorbeeld Holland Casino, een van de bedrijven die ik geïnterviewd heb, is best bereid om over een regeling te praten. Alleen de musea van de stad staan er niet voor open. Zij zeggen dat ze als culturele organisatie geen toeristenbelasting hoeven op te brengen.’

Terug investeren

Hier raakt het onderzoek een tweede belangrijke vraag. Toeristenbelasting wordt geheven om bijvoorbeeld onderhoud, schoonmaak en handhaving te bekostigen. ‘Het probleem is echter dat het niet verplicht is om het bedrag hierin terug te investeren’, zegt Guinevere. ‘Het geld gaat in een algemene kas en er kunnen net zo goed kademuren van worden hersteld. Het zou beter zijn als de gemeente hier duidelijker over is en actiever uitlegt wat er met de toeristenbelasting gebeurt. Informatie zorgt voor draagvlak en zal de samenwerking in de keten versterken. Ook adviseren wij verder onderzoek te doen en daar dan ook partijen als Ziggodome en de Arena bij te betrekken. Er is echt wel welwillendheid.'

Infographic City Tax Amsterdam.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief