Onderzoeksvragen gezocht!

Ondernemers in de hospitalitysector hebben veel om over na te denken. De branche zit vol uitdagingen en vraagstukken. Studenten van Hotelschool The Hague helpen u met onderzoek en het vergaren van kennis.

Beste ondernemer,

Hospitality is een prachtig vakgebied, dat hoeven we u niet te vertellen. Wat is er mooier dan mensen gastvrij te ontvangen en een topbeleving mee te geven.

Maar hospitality is ook het meest uitdagende vakgebied van deze tijd. Zeker in de metropoolregio Amsterdam, waar bezoekers van grote economische waarde zijn, zien we vele vraagstukken op gebieden als arbeidsmarkt, imago, technologie en stadsbeleving. Meer hospitality-medewerkers zijn nodig, met toekomstgerichte vaardigheden en toegang tot continue opleiding. En tegelijkertijd is visie en onderzoek van belang omtrent de groei van het toerisme in de metropoolregio.

Hotelschool The Hague heeft in dit speelveld een belangrijke rol. Onze studenten zijn de leidinggevenden van de toekomst. Onderdeel van de studie is het verzamelen van kennis door onderzoek. Kennis is de basis voor vernieuwing. Onze studenten verdiepen zich in de ontwikkeling van de hospitalitymarkt, de kansen en bedreigingen, de innovaties. Zij gaan op zoek naarvisies, opinies, onderzoeken en best practices. Het is onze taak en passie die kennis te delen met marktpartijen. 

Als ondernemer in de hospitality heeft u vast uw eigen vraagstukken. Maar niet de antwoorden. Onze studenten gaan die uitdaging graag aan. Neem contact met ons op: research@hotelschool.nl  

  • Marijn Ouwehand onderzocht hoe Amsterdammers het toeristisch klimaat beleven. 
  • Een groep vierdejaarsstudenten van de hotelschool, Inholland en het ROC van Amsterdam hield zich bezig met de vraag hoe de metropoolregio Amsterdam het decor kan zijn van een bijzondere ontmoeting tussen toerist en bewoner.
  • Een ander onderzoek gaat over waarom veel hospitalitymedewerkers de sector weer verlaten.
  • Op dit moment loopt er een onderzoek naar SMART hospitality. Kernvraag: wat is de rol en waarde van nieuwe technologieën voor de gastvrijheid? 

Kijk voor uitgebreide verslagen op www.houseofhospitality.amsterdam

Omschrijf uw vraagstuk kort en stuur het ons toe. research@hotelschool.nl. We gaan in gesprek om uw onderzoeksvraag helder te krijgen, de juiste studenten erbij te zoeken en een plan te maken. Wij houden u op de hoogte van de voortgang. 

Met elkaar bouwen we aan een sterke hospitalitysector. 

Met vriendelijke groet,

Karoline Wiegerink | coordinator Hospitality LAB | Lector Cityhospitality Hotelschool The Hague

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief