We gaan door!

Bijna alle partners mee in nieuwe samenwerking

Na vier jaar als publiek-privaat samenwerkingsverband, met subsidie vanuit het RIF te hebben gebouwd aan een vernieuwd innovatief ecosysteem voor het hospitality-onderwijs in de metropoolregio Amsterdam, is de verzelfstandiging van House of Hospitality aanstaande. Vanaf half april zal de Stichting House of Hospitality deelnemende partners ondersteunen bij het nastreven van het doel. ‘Want dat is niet veranderd’, zegt programmadirecteur John Flierman. ‘We blijven samenwerken om de metropoolregio Amsterdam uit te laten groeien tot de meest gastvrije regio in Europa. Onder invloed van de ontwikkeling van een duurzame bezoekerseconomie werken we aan duurzame arbeidsmarktprogramma’s. Het bieden van prachtige loopbaanperspectieven met aandacht voor onderwijs, leren en innoveren.’ 

Grote drive

De afgelopen maanden sprak Flierman met alle partners die de afgelopen vier jaar betrokken waren bij House of Hospitality. ‘Ik merkte een grote drive om door te gaan op de bestaande continuïteit’, zegt hij. ‘Vijftien van de 22 oorspronkelijke partners hebben aangegeven ook in de nieuwe constructie deel te willen nemen. Daarbij gaat ook van de later toegetreden partners het grootste deel door. En nieuwe partners hebben zich al gemeld.’

Vorm van partnership

Partners die doorgaan, kunnen een vorm van partnership met de stichting kiezen. Zo zijn er bedrijfspartners met een full hybride leeromgeving, stage- en praktijkpartners, kennispartners, branchepartners en opleidingspartners. ‘We hebben een mooie, evenwichtige verdeling van partnerships. In aantal en aard. Samen vormen we een hospitality-netwerk, een community met een gemeenschappelijke ambitie.’

Serviceorganisatie

Partners worden geen lid van de stichting, maar betalen wel een bescheiden jaarlijkse partnerbijdrage. Zij gaan ook een commitment aan om activiteiten te ontwikkelen. Zo verzorgt een stage- en praktijkpartner per jaar tien workshops voor betrokkenen in de hospitality sector. Voor studenten, collega professionals, docenten en/of directies. Onder toezicht van het bestuur van de stichting is een kleine serviceorganisatie ingericht om de netwerkpartners te faciliteren bij hun samenwerkingsactiviteiten. De serviceorganisatie wordt o.a. betaald uit de partnerbijdragen. 
 

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief