Cordaan

Bij Cordaan helpen we iedereen, van jong tot oud, die korte of lange tijd verpleging, verzorging, begeleiding en/of ondersteuning nodig heeft. Als u bent aangewezen op verzorging en verpleging, als u een verstandelijke beperking heeft of als u met chronische psychische problemen kampt. Zodat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven. Liefst thuis, in uw eigen omgeving. En als dat niet kan, in een omgeving waar u zich veilig voelt.

Cordaan biedt aan zo’n 20.000 mensen zorg vanuit 120 locaties in Amsterdam, Diemen, Huizen en Nieuw-Vennep. Dat doen we met bijna 6.000 medewerkers en ruim 2.500 vrijwilligers. Maar ook in samenwerking met mantelzorgers en andere zorgprofessionals, onderzoeksinstellingen en vele maatschappelijke organisaties. Als één van de grootste zorgorganisaties van Amsterdam wil Cordaan verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van de langdurige zorg in de stad.

Waarom doen we mee?

Ons hoofddoel is om mensen die bij ons komen stage lopen te enthousiasmeren voor de zorg. We streven ernaar om meer facilitaire/hospitality medewerkers de kans te geven een kijkje te nemen in onze organisatie en onze eigen medewerkers te betrekken bij het opleiden van nieuw talent. Dit kan bijvoorbeeld door onze koks of facilitair managers in te zetten. 

Missie en visie

Missie en Visie Bij Cordaan helpen we iedereen, van jong tot oud, die korte of lange tijd verpleging, verzorging, begeleiding en ondersteuning nodig heeft. Dat geldt voor iedereen die op verpleging of verzorging is aangewezen, voor mensen met een verstandelijke beperking en voor mensen met chronisch psychische problemen. Cordaan helpt waar het kan en zorgt waar het moet. Dat doen we zoveel mogelijk bij mensen thuis of als dat niet meer kan in een woonlocatie van Cordaan. Onze wens is dat mensen zolang mogelijk zelfstandig blijven. En dat ze actief deelnemen aan de samenleving. Onze medewerkers zijn daarbij onmisbaar. Zij zijn de vertrouwde gezichten van onze cliënten. In 2016 zijn we gestart met het programma Samen voor Kwaliteit om de zorg toekomstbestendig te organiseren en continue te werken aan kwaliteit van zorg. Bij de uitvoering van onze visie stellen we zes kernwaarden centraal: kleurrijk, stimulerend, vertrouwd, vriendelijk, zorgzaam en dichtbij. Hierbij bieden wij zorg die ruim voldoet aan normen die in de zorg vastgesteld zijn. Wij investeren in de ontwikkeling van onze kennis en de borging hiervan in de praktijk. Wij richten ons niet alleen op de cliënt, maar ook op de mensen die voor hem of haar belangrijk zijn. Wij helpen en vullen aan waar nodig. Cordaan is actief betrokken bij ontwikkelingen in de stad. Wij nemen onze verantwoordelijkheid als wij kunnen bijdragen aan de oplossingen van knelpunten en vraagstukken in de stad. 

Vier strategische pijlers  

Om onze missie en visie waar te kunnen maken hebben wij een strategische koers uitgezet die is gebaseerd op de volgende vier pijlers:  

  1. We gaan Samen voor kwaliteit Goede kwaliteit van zorg, aansluiten op en bijdragen aan hoogwaardige kennis en expertise, investeren in onze medewerkers als dragers van kwaliteit en zorginhoudelijk leiderschap staan daarbij centraal.  
  2. We spelen in op de toename en de diversiteit van de zorgvraag De vraag naar onze zorg groeit en verandert naar inhoud en duur. We willen de zorg verder laten aansluiten op de veranderende samenstelling van de bevolking van Amsterdam waarin een steeds grotere diversiteit aan de orde is. 
  3. We doorbreken grenzen en leggen nieuwe verbindingen We willen het leven van kwetsbare mensen en onze cliënten makkelijker maken door de grenzen die vanuit stelsels en systemen voortdurend zijn opgeworpen te doorbreken; systeemgrenzen tussen de care en de cure, grenzen tussen het wonen en de ondersteuning/zorg, grenzen tussen onderwijs en begeleiding enz. Die grenzen willen wij doorbreken om onze cliënten optimaal en vroegtijdig te kunnen ondersteunen. Wij gaan nieuwe verbindingen aan om een integraal en innovatief aanbod te leveren.  
  4. We investeren in technologische innovaties voor de zorg De uitdagingen in de zorg zijn groot. Het tekort aan personeel, de toegenomen complexiteit van de samenleving en het verminderde ‘doevermogen’ van grote groepen mensen in Amsterdam, en toegenomen complexiteit van de zorgvraag vragen om meer dan conventionele oplossingen. We zetten daarom volop in op de mogelijkheden van technologische innovaties die zowel onze cliënten als onze medewerkers kunnen ondersteunen met het leven en werken makkelijker, veiliger en beter te maken 

Contact gegevens

Marcel Caris
Hospitality Manager
mcaris@cordaan.nl
06 -18579648

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief